Informacje personalne

Nazwisko (Family Name) : Bogacki
Imie (First Name): Mirosław

Zawod (Profession): lekarz (doctor)
Tytul naukowy (Academic title): dr n. med. (Ph. D.)

Specjalizacja (specialization):
Chirurg (surgeon)
Specjalista urolog (urologist specialist)
Specjalista medycyny spolecznej (public medicine specialist)

Telefon/Fax (Phone/Fax) : +48 63 2444244

e-mail: miroslaw@bogacki.pl

Gabinety prywatne (private cabinets)

GABINET UROLOGICZNY - Konin ul. Kolejowa 11
Czynny w czwartki od godz. 15:30 (zapisy - nr telefonu 2457998)
 
GABINET UROLOGICZNY - Konin ul. Szafirowa 4 (Stary Konin, Os. Przydzialki)
Czynny we wtorki od godz. 16:30 (zapisy - nr telefonu 2444244)